tt_grey

cc

Sakeset Ogawa

Sake karaf + 2 kopjes

Prijs: €124,- 

Pinguin sake set

Kleur: Wit

Sake karaf + 2 kopjes

Prijs: €41,-

Celadon sake set

Voor koude sake.

Sake karaf + 2 kopjes

Prijs: €53,-

Sake set kogelvis

Sake karaf + 2 kopjes
Set Prijs: €28,75

Sake set zwart grijs

Sake karaf + 2 kopjes
prijs: €17,25

Jassu Kaneko sake set

Kleur: Wit met vermiljoen

Sake karaf: €80,-

Sake kopje: per stuk €15,-